петък, 19 януари 2018 г.

Картичка "Цветна градина"

Здравейте,днес ви показвам картичката,която направих към паното "Цветна градина".И с нея ще участвам като гост дизайнер в предизвикателството
http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2018/01/challenge-107-anything-goes.html?m=1 

Hello, today I show you the card I made to the Flower Garden Wallpaper. And with her I will participate as a guest designer in the challenge
http://scrapping4funchallenges.blogspot.com/2018/01/challenge-107-anything-goes.html?m=1
Тя беше прекрасно допълнение към паното и го допълни идеално.
Тя е също толкова цветна и пролетна и също толкова хубава.
Надявам се да ви хареса.
Поздрави:Гери

It was a wonderful addition to the panel and was perfect.
It is just as colorful and springy and just as good.
I hope you like it.
Greetings: Gerry


понеделник, 15 януари 2018 г.

Take me to...

Здравейте :)
Днес ще ви покажа картичката ,която изработих за участието ми като гост дизайнер в The Crazy challenge
http://crazychallenge.blogspot.bg/2018/01/cch266-use-button.html

Hello :)
Today I will show you the card I made for my guest appearance as a guest designer at The Crazy Challenge
.http://crazychallenge.blogspot.bg/2018/01/cch266-use-button.html

Направих я доста импулсивно,даже не знаех какъв ще е крайният резултат. 
Но определено ми хареса :) А боите на ca Cadence Diamond metalic са страхотни. Много и хареса ефекта,който създават. Отдавна исках да направя картичка с галактика :) и след дълго мацане,малко бинт едно семпло цвете с копче и панделка и текст написан на ръка,картичката ми е готова.

I did it quite impulsively, I did not even know what the end result would be.
But I definitely liked :) And the colors of Cadence Diamond metalic are great. Many and liked the effect they create. I longed to make a card with a galaxy :) and after a long stroke, a little bandage a simple flower with a button and ribbon and text written by hand, my card is ready.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: Gerry


понеделник, 8 януари 2018 г.

Цветна градина

Здравейте приятели :)
Днес ще ви покажа едно платно,върху което работих тези дни.
То ще бъде подарък за една прекрасна девойка,от нейния любим.:)
Какво по хубаво от един уникален и ръчно изработен подарък. :)

Hello friends :)
Today I will show you a canvas I worked on these days.
It will be a gift for a lovely girl, from her beloved.
What's better than a unique and hand-made gift. :)

Платното е с размери 30х40 см.
Фона направих с един шаблон на рози,и след това с magic paint на Fabrika decoru :) Много ми харесват тези техни боички :) Намерих една стара рамка за снимки,която минах с бяло гесо и после с акрилна боя и създадох ефекта. За декорация използвах декоративна трева,изрязани елементи-клонки,теменужки листенца.А цветята са на Prima Marketing... Най-хубавите хартиени цветя :) Сложих и едно винтидж колело,защото ми се видя ,че добре ще се впише в моята градина :) 

The canvas is 30x40 cm.
The background I made with a rosette template and then with the magic paint of Fabrika decoru :) I really like those paints :) I found an old photo frame that I passed with white gesso and then with acrylic paint and created the effect. For decoration I used decorative grass, cut branches, violets petals.And flowers are Prima Marketing ... The best paper flowers :) I put a vintage wheel, because it was seen to fit well in my garden: )

За финал сложих и малко декоративни камъчета тук там,и крайният резултат е една хубава цветна градина :) 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

For the final I put some decorative pebbles here, and the end result is a nice flower garden :)
I hope you like it.
Greetings: Gerry


сряда, 27 декември 2017 г.

Време за мъже...

Здравейте приятели!
Весела Коледа!
Как сте след тези прекрасни празници. Аз да си призная се чувствам кръгла :) Толкова ядене и толкова празнуване,и фигурата се заобли :D 

Hello friends!
Merry Christmas!
How are you after these wonderful holidays. I confess I feel round :) So much eating and so much celebration, and the figure is round: D

И тъй като това е времето в година ,в което получаваме и подаряваме подаръци,днес ще ви покажа един мъжки подарък. Все пак и мъжете от време на време заслужават да получават подаръци :)

And since this is the time of the year in which we receive and give gifts, today I will show you a male gift. Still, men occasionally deserve to receive gifts :)

Паното е с размери 20х20 см.
Цялото облепено с дизайнерски хартии на мъжка тематика.
Залепих в средата гайки,много гайки,върху тях сложих едно малко шишенце с уиски,и след това започнах да декорирам с пирони,винтове,тел гайки и всякакви такива мъжки работи :)
Минах всичко с черно гесо,после малко акрилни бои и за финал медна вакса.
И така се се получи един интересен и различен подарък :)

The panel has dimensions 20x20 cm.
All covered with design papers on men's themes.
I stuck in the middle of the nuts, a lot of nuts, I put a small bottle of whiskey on them, and then I started to decorate with nails, screws, wire nuts and all sorts of men's work :)
I passed everything with black hair, then some acrylic paints and finishing copper wax.
And so you get an interesting and different gift :)

Надявам се да ви харесва.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry


петък, 22 декември 2017 г.

Декоративна цигулка/Altered art

Привет,привет. :)
Днес ще ви покажа една декоративна цигулка,която беше и часовник,преди да се намеси моето въображение :)
Когато я видях да събира прах при свекър ми и свекърва ми ,не можах да се сдържа да не я взема.От момента ,в който я видях вече знаех как искам да изглежда и какво може да се получи от нея.

Hello, hello. :)

Today I will show you a decorative violin that was also a clock before my imagination intervened :)

When I saw her pick up dust at my father-in-law and my mother-in-law, I could not help but not pick it up. From the moment I saw her, I already knew how I wanted it to look and what she could get from her.

И така взех я и не ми трябваше много време за да започна да я правя.Сърбяха ме ръцете. :)
Махнах часовниковия механизъм.Минах я цялата с черно гесо. После започнах с да я мажа с акрилни бои-кафяво после с гъба оранжево,после пак малко кафяво,и накрая медна вакса. тамм където седеше циферблата покрих с 3D паста с ефект на камък по тъмно и по светло ги прелях за да се получи ефект. Сложих бинт,който в последствие се закри,отгоре парче корк.Взех една стара катарама,през нея промуших една стара гривна от три части,която много добре пасна тъй като и тя е с повече елементи по нея.Сложих и два елемента от бирен картон,и след това розите,и накрая 3D малкии топчета.
Минах всичко без розите с черно гесо,и после с медна вакса. Имитацията на камък върху гривната направих с дъждовни капки.Розите минах с бяло гесо,после малко оранжева боя и една вакса. 

So I took it and it did not take long for me to start doing it. My hands were stiff. :)

I removed the clock mechanism. I took it all in black gesso. Then I began to coat it with acrylic brown paints, then with a sponge orange, then a little brown and finally a copper wax. there was a 3D paste with the effect of a stone in the dark where I was sitting on the dial, and I blew them lightly to get the effect. I placed a bandage which was subsequently closed on top of a piece of cork. I took an old buckle and through it I pushed an old three-piece bracelet that fit very well because it has more elements on it. I also put two pieces of beer cardboard , and then the roses, and finally 3D small balls.

I passed everything without roses with black gesso and then with copper wax. I made the imitation of stone on the bracelet with raindrops. The roses passed with white gesso, then a little orange paint and a wax.

И ето,цигулката придоби един красив и различен изглед,който много ми хареса.
Надявам се и на вас да ви хареса.
Поздрави: Гери

And here, the violin got a beautiful and different look that I liked very much.

I hope you like it too.
Greetings: GerryС тази цигулка ще участвам в следните предизвикателства:

петък, 8 декември 2017 г.

Картичка "Зимна приказка"

Здравейте,днес ще ви покажа картичката,с която ще се представя като гост дизайнер в https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html. Тя е отново зимна снежна и в микс медия стил.
 Зимата и идващите празници ме вдъхновяват,и ми вдъхват празничен коледен дух :) Надявам се така да ви въздейства и моята картичка :)

 Hello, today I will show you the card with which I will present myself as a guest designer at https://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/12/challenge-105-anything-goes.html.. It is again winter snowy and in the mixed media.
  Winter and the coming festivals inspire me, and they inspire me a festive Christmas spirit :) I hope that your card will influence you too :)

За направата и използвах дантела,малко парчета дизайнерска хартия,няколко изрязани елемента,парче портокал,които сама си изсуших в фурната,няколко рози,парче ленена панделка с дантела,една декоративна звезда,малък надпис и много снежна паста :)

To make and use lace, a few pieces of design paper, a few cuts, a piece of orange that I dried myself in the oven, a few roses, a piece of linen ribbon with lace, a decorative star, a small inscription, and a lot of snow paste :)
Надявам се да ви хареса.
Поздрави:Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges: