събота, 29 април 2017 г.

Интерактивна картичка-Interactive card

Днес ще ви покажа една интересна картичка,която изработих за рождения ден и кръщенето на едно малко момченце.

Today I will show you an interesting card I made for the christening and the birthday of a little boy.

Картичката е разделена на две,от едната страна е пожеланието за кръщенето и разгъвка за снимка,от другата страна е пожеланието за рождения ден и пак с разгъвка за снимка.На гърба на картичката направих едно джобче,в което сложих едно тагче,на което са написани  имената на подаряващите.

The card is divided into two, on one side is the wish for christening and one for the place for a photo, the other is the wish for the birthday, and again with the picture, On the back of the card, I made a pocket, in which I put a tag on which the names of the people giving the card were written.


Украсих картичката с няколко малки щипки,няколко знаменца и малко цветни копчета. Сложих и панделка,с която да може да се затваря картичката.Вътре сложих и по една табелка и изрязан декоративен елемент.
Харесва ми как се получи.

Надявам се и на вас да ви хареса.

I decorated the card with a few small claws, a few flags and a little colored buttons. I put on a ribbon with which the card can be closed. Inside, I put on a plate and cut a decorative element.
I like how you get
I hope you like it too

Поздрави: Гери
Greetings: Gerry
 С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
петък, 28 април 2017 г.

GD Challenge #89 at scrapping4funchallenges

Здравейте приятели :)
Днес ще ви покажа една картичка,която изработих специално за за участието ми като гост дизайнер в предизвикателство #89 на http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/

Hello friends :)
Today I will show you a card I made especially for my participation as a guest designer in Challenge #89 in http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/Благодаря на Рейчъл и екипа и ,че харесаха картичката ми и ме поканиха да бъда гост дизайнер.За мен е голяма чест :) 
И така ето я и картичката. :) 

Thanks to Rachelle and her team that they liked my card and invited me to be a guest designer. It is a great honor for me :)
So here is the card. :)


Толкова шантава колкото съм и аз, даже аз май и малко повече :)
За направата и използвах един цип , който залепих полуотворен за по ефектно,направих и едно цвете от мокри кърпички (не знам защо, но много ми харесват тези цветя) ,сложих едно парче гофриран картон,леко го дистреснах,и върху него сглобих тази шантава рокля.Нея направих от малко дизайнерска хартия за бюстие,долната част направих от тишу хартия,отдолу сложих дантела и украсих с цветни копчета и камъчета и една панделка за разкош :) 

As crazy as I am, I even think a little bit more :)

I made a flower of wet wipes (I do not know why, but I like these flowers very much), I put a piece of corrugated cardboard, I slightly distracted him, and I put together this cheeky Dress made from a little designer paper for buzzer, the bottom part made of tissues paper, below I put lace and decorated with colorful buttons and pebbles and a ribbon for splendor :)

Надявам се да ви хареса :) 
Поздрави: Гери

I hope you like it :)
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
This card will participate in the following challenges:

http://beccysplace.blogspot.bg/2017/04/april-challenge.html
http://inspirationdestinationchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ag-127-masc.html

петък, 21 април 2017 г.

Картичка ''Няма невъзможни неща"

Здравейте :) 
Hello :)

Днес ще ви покажа една картичка ,която направих тази нощ.
Много ги харесвам тези пилета - пилешарчета :) 
Преди време си ги нарисувах върху едни дънки, а сега ги сътворих на картичка :) 
Аз съм доста цветен,и шантав човек,и затова обичам да правя  такива неща. 

Today I will show you a card I made tonight. I like them very much - chickens :) Some time ago I drew them on some jeans, and now I created them on a card :) I'm pretty colorful and a shitty person, and that's why I love doing things like that.

За направата и използвах дизайнерска хартия за основа.От великденската декорация ми остана тази жълта трева която сложих като акцент. На друг картон картон разнесох няколко цвята водни бои и така направих фона. Пилетата направих също от различни десени дизайнерска хартия. Обичам да ми е шарено :) А цветето направих от мокри кърпички,и заших едно копче. Добавих и няколко надписа с Label maker. 

I made the design paper for the base. From the Easter decoration I left this yellow grass that I put as an accent. On another cardboard I carried several watercolors and so I made the background. I also made chickens from different designer paper designs. I love to have my shade :) And the flower I made from wet wipes, and I sewed a button. I also added a few labels with Label maker.

И  така пилетата се превърнаха в интересна картичка :) 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

So the chickens turned into an interesting card :) I hope you like it. Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
This card will participate in the following challenges:

http://cardsaddicted.blogspot.bg/2017/04/332.html
http://modnoe-hobby.blogspot.bg/2017/04/bright-april.html
http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=8720
https://scribblesdesignschallenge.blogspot.bg/2017/04/challenge-51-midway-birds-of-feather.html
https://scribblesdesignschallenge.blogspot.bg/2017/04/challenge-52-shades-of-spring.html
http://intaas.blogspot.bg/2017/04/ch6-wings.html
http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ikesworld-challenges-86-anything.html
http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/04/challenge-56.html
http://crazychallenge.blogspot.bg/2017/04/cch-246-spring-is-coming.html
http://beccysplace.blogspot.bg/2017/04/april-challenge.html

сряда, 12 април 2017 г.

Дънкови страсти - denim passions

Днес ще ви представя една картичка,с която много се гордея и много си харесвам :)

Today I present you a card, which I'm very proud and very much like :)

Моето шантаво вдъхновение се превърна в оригинална и интересна картичка :)

My goofy inspiration turned into original and interesting card :)
За изработката и използвах един от задните джобове на мои стари дънки . Той е и основния елемент в картичката. За фона използвах водни боички,които разнесох с мокра кърпичка,а релефа направих с кит за дърво . В джоба сложих един таг,който декорирах с печати ,копчета и релеф. А на джоба сложих още няколко копчета и надпис Честит рожден ден...
И така се получи тази разкошотия :)

For the production and use one of the back pockets of my old jeans. It is the main element in the card. For the background I used watercolor, which erupted with a damp cloth and relief made with wood putty. In my pocket I put a tag which decorated with stamps, buttons and relief. A pocket I put a few more buttons and inscription Happy Birthday ... So get this razkoshotiya :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

I hope you like it. Greetings: Gerry This card will participate in the following challenges:
Happy Easter

Здравейте,представям ви още една картичка на великденска тематика.
Hello, I present you another card of Easter theme.

Много ми харесват този тип картички и тази сгъвка,и затова реших и аз да се пробвам с направата на една.
Оказа се,че е доста лесно и в същото време интересно.

I really like this type of card and fold this, so I decided to try to make one.
It turned out that it is quite easy and at the same time interesting.

За направата и използвах дизайнерска хартия за фон,яйцето също изрязах от дизайнерска хартия,украсих го с малко цветна панделка.Зайчето е един сладък печа,който оцветих с акварелни моливи и малко водни бои . И за финал написах надписа и доукрасих с няколко розички и цветни перлички.
Мисля ,че като за първи опит добре ми се получи. :)

To make and use a designer paper background egg also cut from paper design, decked him with little colored ribbon. Bunny is a cute seal, which stained with watercolor pencils and small watercolor. And finally I wrote the inscription and doukrasih with several roses and colored pearls. I think it was the first experience better I get. :)

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

I hope you like it. Greetings: Gerry This card will participate in the following challenges:

http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/03/challenge-87-easter.html?m=1

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ikesworld-challenges-86-anything.html

http://cutecardthursday.blogspot.bg/2017/04/challenge-473-more-than-1-fold.html

http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/04/challenge-55.html

четвъртък, 6 април 2017 г.

Картичка "Happy Easter"

Здравейте приятели.От няколко дни съм на великденска вълна и това е и вдъхновението ми напоследък.

Hello friends. For several days I'm Easter wave and this is my inspiration lately.

Днес ще ви покажа една картичка от тази нощ :) 
В нея съм използвала малко неща ,но се получи семпла и интересна. 

Today I'll show you a card from tonight :)
In it I used little, but get a simple and interesting.

Надявам се да ви хареса :) 
С нея ще участвам в следните предизвикателства:

I hope you like it. Greetings: Gerry This card will participate in the following challenges:


Поздрави: Гери