понеделник, 22 май 2017 г.

Котешка идилия

Това да си котка изглежда много хубаво. Съдейки по мойта черна писана,направо мога да и завидя на котешкия живот. И тъй като много си я обичам тази нощ тя бе моято вдъхновение за направата на тази картичка.

Being a cat looks very good. Judging by my black writing, I can also envy the cat's life. And because I love her very much, this night it was my inspiration for making this card.

И така...
Докато бяхме навън с децата ,незнайно защо и как в главата ми изкочи една песен,която съм слушала веднъж и надали пак ще повторя,тя е на един български певец,ако мога така да го нарека,а песента ако не се лъжа се казваше "Съчки събирам" ... То само по името може да познаете що за песен е ,а как ми изкочи в главата въобще не знам...
И така тананикай си тази песен,докато седяхме на площадката с децата в главата ми се роди идеята че мога да направя картичка с съчки 😁 и се залових аз да събирам и подбирам паднали клончета и пръчки .

And so...
While we were out with the kids, I did not know why and why, in my head, a song that I have listened to once, and I will not repeat again, is a Bulgarian singer if I can call it, and the song if I'm not mistaken was called " I'm collecting ... "It's only by name that you can know what song it is, and how I get up in my head I do not know at all ...
And so you humiliate this song as we sat at the playground with the children in my head was born the idea that I can make a card with twigs 😁 and I took hold of collecting and choosing fallen twigs and sticks.

Събирах ,събирах и хоп роди се идеята тези клончета да бъдат направени на ограда...
Но какво да има при тази ограда... Огледах се ,помислих и се спрях на моята котка. Тя се беше настанила на прозореца и наблюдаваше живота навън... А аз реших ,че на оградата най - добре ще и седят едни три котета... Захванах се и набързо ги нарисувах и оцветих... Отдавна ги харесвам тези котки,даже преди време ги нарисувах и върху една тениска 😊 и така с малко въображение и голямо желание се получи тази картичка. Доукрасих я с една роза ,която направих ,или по точно първата ми роза от хартия. Определено има още много да се упражнявам,но ми хареса как се вписа в картичката. Тук таме някоя друга звездичка,и един надпис "Честит празник " и воаля 😁
Надявам се не ви отегчих с дългото ми писание и се надявам картипката да ви хареса 😊
Поздрави: Гери

I was collecting, collecting and hoping the idea of ​​these twigs being made on a fence ...
But what about this fence ... I looked around, thought, and stopped my cat. She was sitting in the window and watching the life outside ... And I decided that three kittens would be best sitting on the fence ... I started and quickly painted and painted them ... I long love these cats, I've just painted them on a T-shirt before, and so with a little imagination and a great desire to get this card. I decorated it with a rose I made, or more precisely my first rose of paper. I definitely have a lot to practice, but I liked how it was written in the card. Here is another asterisk, and a note "Happy holiday" and voyage 😁
I hope I did not bore you with my long writing and I hope the card you like
Greetings: Gerry

С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:
With this card I will take part in the following challenges:

http://showusyourpussies.blogspot.bg/2017/05/show-us-your-pussies-cats-challenges-18.html

http://lilpatchofcraftyfriends.blogspot.bg/2017/05/challenge-58-winners-from-challenge-57.html

http://inspirationdestinationchallengeblog.blogspot.bg/2017/05/128-TPND.html

http://ttcrd.blogspot.bg/2017/05/ttcrd-challenge-may-16.html

http://pileitonchallenge.blogspot.bg/2017/05/pile-it-on-challenge-130-animal-andor.html#

http://alohafridaychallenges.blogspot.bg/2017/05/95-animals.html

http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=8966

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/05/ikesworld-challenges-89-anything-goes.htmlпетък, 12 май 2017 г.

Албумче за снимки

Днес ще ви покажа едно албумче,върху което работих тия дни.
То е за една 5 годишна госпожица ,по случай нейното кръщаване.


Today I will show you an album I worked on these days. It's for a 5-year-old lady, on her
Christening .


Изработено е изцяло от дизайнерска хартия и перлен картон, който използвах за пантите на албума. 
Дизайнерската хартия е на IMG Vision колекция Spring feeling. Страхотни дизайни :)
За корицата използвах две пеперудки, едно много сладко ангелче и малко перли и панделка.
А самото албумче също се затваря с панделка.
Побира до 40 снимки. Като на всяка страница има джоб с по една вложка от картон,на която също се слагат снимки,може и да се пише на нея.


It is made entirely of design paper and pearl card, which I used for the hinges of the album. The design paper is the IMG Vision Spring Feel collection. Great Designs :) For the cover I used two butterflies, a very sweet angel and a few pearls and a ribbon. And the album itself also closes with a ribbon. It holds up to 40 pictures. On each page there is a pocket with one cardboard insert, which is also put on pictures, it can be written on it.

Харесва ми колко стана нежно и симпатично.
Надявам се да се хареса и на девойката, за която е предназначен и да и остане един хубав и скъп спомен. :)


I like how tender and affectionate she was. I hope she likes the girl she is destined for and remains a nice and expensive memory. :)
С това албумче ще участвам в следните предизвикателства:

With this album I will take part in the following challenges:

http://kartishok-challenges.blogspot.bg/2017/04/fly.html

http://cutitupchallenges.blogspot.bg/2017/05/challenge-121-wings.html

Тениска Мини Маус

Ето я и вече завършена тениската с Мини Маус.
След няколко дни рисуване вече е готова  и търси своя нов собственик.
Много ми харесва как се получи,тъй като изпробвах и една нова боя ,която е релефна и с ефект на кадифе. И определено много ми харесва резултата :)

Here's the Mini Mouse T-shirt. After a few days drawing is ready and looking for its new owner. I like how it works because I also tested a new paint that is embossed and velvety. And I definitely like the score :)


събота, 6 май 2017 г.

Позабравено хоби

Днес ми е ден за рисуване...
Отдавна не бях рисувала нищо.

Today is my day of drawing ...
I had never painted anything.
Музата ми си бе взела кратка попивка :)
Но ето, че днес се завърна с нови сили и идеи...
И така без да му мисля ,отворих шкафа с боите,поизтупах им прахта и се захванах с четките.
Бях забравила,какво спокойствие ме обзема ,когато рисувам.

My muse had taken a short swallow :)
But here he came back with new powers and ideas ...
And so without thinking, I opened the cabinet with the dots, dusted them on the dust and started brushing.
I had forgotten how calm it took me when I was drawing.
И ето така ненадейно докато децата спят следобедния си сън аз пресъздадох,тази Мини Маусс върху една тениска,която също чакаше да бъде нарисувана,и скоро завършена ще чака да отиде при при новия си собственик. Не знам още кой е той,но се надявам бързо да и намеря подходящия човек . :)

Очаквайте скоро да я видите завършена :)And this is how unexpectedly as the children sleep their afternoon sleep, I recreated this Mini Mouse on a T-shirt, which also waited for being painted, and soon finished waiting for her to go with her new owner. I do not know who he is, but I hope to find the right person quickly. :)

Coming soon to see her finished :)
6 май- Гергьовден

Днес е един много хубав празник. 

Today is a very nice holiday.

Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Чества се и като Празникът на овчаря.


St. George's Day in Bulgaria is the day celebrating Saint George the Victorious, May 6th. It was declared an official holiday in the Republic of Bulgaria, as well as for the Day of Courage and the Bulgarian Army. It is also celebrated as the Feast of the Shepherd.
Честит празник на всички празнуващи и именници!
Честит имен ден и на мен :)


Happy celebration of all celebrities and names!
Happy Name Day to Me :)понеделник, 1 май 2017 г.

Angel

Здравейте и Честит 1 май- денят на труда.

Hello and Happy 1 May - Labor Day.

На днешния хубав празник ще ви покажа една картичка,която изработих вчера.

On today's beautiful holiday I will show you a card I made yesterday.

Дълго време се чудех как да я подредя и направя ,много исках да използвам тези дървени клечки.
Когато видях това прекрасно англече ,вече знаех че то ще се съчетае много добре с клечките.
Както знаете не ме бива много в оцветяването,но определено се постарах да се получи добре. Аз си го харесвам. :)

For a long time, I was wondering how to arrange it and do, I really wanted to use these wooden sticks.
When I saw this wonderful anglache, I already knew that it would blend very well with the sticks.
As you know, I do not care much about coloring, but I definitely tried to get it right. I like it. :)

И така изрязах си аз оцветеното англече,и доста се почудих с какво да го съчетая и доукрася.
Все още съм доста начинаеща в правенето на цветя,но пък и те взеха че ми се получиха добре.Изцяло ги нарисувах изрязах и оцветих на ръка.Същото направих и с листата.И определено много ми хареса резултата и ще се постарая да продължавам сама да си правя цветята и да се усъвършенствам..И за малко разнообразие сложих и по две клонки листа от бирен картон.
И ето моята картичка придоби един хубав завършен изглед ,който определено ми харесва.

And so I cut out the painted anglet, and I was quite surprised to combine it with it.
I'm still quite a beginner in the making of flowers, but they also took that I got well. I totally drew them cut and stained by hand. The same I did with the leaves. And I definitely liked the result and I will try to continue alone I make flowers and perfect myself. And for a little variety I put on two branches of beer cardboard.
And here's my card got a nice finished look that I definitely like.

Images:


Надявам се и на вас да ви хареса.

I hope you like it too.

Поздрави : Гери

Greetings: Gerry


С тази картичка ще участвам в следните предизвикателства:

With this card I will take part in the following challenges:

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/04/ikesworld-challenges-87-anything-goes.html