вторник, 24 октомври 2017 г.

My first vintage collection

Здравейте,днес ще ви покажа моя първи опит да си направя дизайнерски хартии. Все още съм доста начинаеща в това,както и с фотошопа.  Но ми достави удоволствие да опитам и създам тези хартии :)
Надявам се и на вас да ви харесат,и ако имате интерес ето и линк към магазинчето ми в етси :)  

Hello, today I will show you my first attempt to make designer papers. I'm still quite a beginner in this as well as with the photo shoot. But it pleased me to try and create these papers :)

I hope you like it too, and if you are interested here is a link to my shop in Etsy :)понеделник, 16 октомври 2017 г.

Винтидж тагче

Днес ще ви покажа едно винтидж тагче,с размери 8 н 14 см, с което вчера си поиграх.

Today I will show you a vintage tag, size 8 to 14 cm, which I played yesterday.

Основата на тагчето е от бирен картон,отгоре залепих дизайнерска хартия,тамън три дизайна сложих. След това минах с дистрес мстила тук там да го състаря.Направих тук таме релеф с шаблон и структурна паста,и след това почнах да си мацам с една златна паста,която сммесих с вода и малко дистрес мастило.Намерих в кутията със съкровища една изостанала марля,една верижка,която дори не помня от къде е,и няколко части от някое бижу,което също не помня от къде е,но аз нали съм си Плюшкин,пазя и събирам всичко :)

The base of the tag is made of beer card, I have glued designer paper on top, and I put three designs on it. Afterwards, I went with distractions here to aging it. I made here a relief with a pattern and a structural paste, and then I began to crawl with a gold paste, which I smoothed with water and some distracted ink. I found in the treasure box a backward gauze, a chain that I do not even remember where it is, and a few pieces of a jewel that I also do not remember where it is, but I'm Plushkin, I keep and collect everything :)

И така боядисах си марлята,и я залепих,нанизах металните елемнти на синджира и го залепих и него на тагчето. Тук там сложих малко печат с текст ,който много обичам да използвам.
Имах една закачалка от бирен картон,тип манекен,сега не мога да се сетя как точно им казваха,но никак не ми харесваше,и затова я преобразих.Направих рокля от стара накъсана книга,,и много ми хареса как се получи,малко дистрес тук там за цвят,с канап за колан и една розичка за разкош.

And so I painted the gauze, and I stuck it, I stuck the metal elements of the chain and put it on the tag. Here I put a small print with a text I love to use.
I had a hanger made of beer cardboard, a mannequin, I can not think of exactly what they were saying to me, but I did not like it, and that's why I transformed it. I did a dress from an old ripped book, and I liked it a lot, a little distress here for color, with belt loops and a rose for luxury.

За финал си направих две пеперуди,печати които много си харесвам,и които поръчах от алиекспрес.И тях отпечатах с дистрес мастила и намазах с малко златна паста за блясък.
И така,получи се от нищо-нещо... С малко материали,може много да се постигне...

For the final I made two butterflies, stamps that I like very much and which I ordered from aliexpress. I printed them with distracted inks and smeared with a little golden paste for shine.
So, get from nothing-something ... With a little material, it can be very accomplished ...

Надявам се да ви хареса.
Поздрави : Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С този таг ще участвам в следните предизвикателства:


петък, 13 октомври 2017 г.

Есенни цветове

Здравейте,днес ще ви покажа едно платно,което направих специално за участието ми като гост дизайнер в http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/10/challenge-101-autumn-colours.html
Hello, today I will show you a canvas that I made especially for my participation as a guest designer at http://scrapping4funchallenges.blogspot.bg/2017/10/challenge-101-autumn-colours.html

Есента е един пъстър и хубав сезон,който внася настроение и цвят в сивото ежедневие.
Затова направих това платно ,с което да запечатам част от есента.

Autumn is a colorful and beautiful season that brings mood and color to the gray everyday life.
That's why I made this sail to seal part of the autumn.

Всичко в него е естествено и живо.Събрах си листа,които минах с ц200 за да не изсъхват и да не се чупят,събрах и малко жълъди,и кестени,които използвах също. Направих си фона с акрилни бои,отпечатъци от листа,и малко златна ембосинг пудра. Листата събрах в букет,стъблата прикрих с кестените и жълъдите. Минах ги с бяло гесо и после акрилни бои,и малко златна паста. Направих малко трева с едрата паста за снягмкоято оцветих с зелено и малко кафяво. Отстрани украсих с няколко щапки от жълъди,и малко листенца ,и един текст,който много ми харесва. И за финал сложих дъждовни капки...

Everything in it is natural and live. I shrugged the leaves that I passed with a C200 so as not to dry and not break, I collected some acorns and chestnuts, which I also used. I made my background with acrylic paints, leaf prints, and a little golden embossing powder. I collected the leaves in a bouquet, covered the stems with the chestnuts and the acorns. I passed them with whitegesso and then acrylic paints, and some golden paste. I made a little grass with the big snowflake paste green and a little brown. On the side I decorated with several staves of acorns, and a little petals, and a text I like very much. And I put raindrops for the final ...

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

С това платно ще участвам в следните предизвикателства:
With this sail I will take part in the following challenges:

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/10/ikesworld-challenges-99-ag-optional.html