четвъртък, 23 ноември 2017 г.

Пано "Снежна приказка"

Здравейте,минавам днес,за да ви покажа едно коледно пано,което е и началото на моето коледно настроение.
Hello, I pass today to show you a Christmas canvas, which is also the beginning of my Christmas mood.

Дойде ли края на ноември, лека полека в мен се надига коледния дух. Това е един от празниците,които много обичам и чакам с нетърпение. А от както станах майка еуфорията става по голяма,защото няма нищо по хубаво от това да видиш празника в очите на детето си и да знаеш че по детски вярва още в чудеса :)
When the end of November came, the Christmas spirit slowly rose in me. This is one of the holidays that I love and wait with impatience. And as I became a mother, the euphoria becomes bigger, because there is nothing better than seeing the feast in the eyes of the child and knowing that they in the childhood still believe in miracles :)

Паното е с размери 20х20 см.
В случая аз съм използвала гърба на паното,за да се получи имитацията на прозорец. Рамката на прозореца е от дизайнерска хартия,която имитира дърво.Вътре сложих също дизайнерска хартия със снежен пейзаж. Отгоре сложих ацетатен лист за да има ефекта на стъкло,и използвах 3D паста за сняг за да придам ефекта на натрупал сняг по прозореца. 
Отвън украсих с надпис Весела Коледа,няколко снежинки и декоративни коледни лепенки.
The canvas has dimensions 20x20 cm.
In this case, I used the back of the panel to get the imitation of a window. The window frame is made of design paper that imitates wood. Inside I also put designer paper with a snowy landscape. At the top I put an acetate sheet to have the effect of glass, and I used 3D snow paste to make the effect of snow on the window.
Outdoors I decorated with the words Merry Christmas, some snowflakes and decorative Christmas stickers.

Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери
I hope you like it.
Greetings: Gerry


Няма коментари:

Публикуване на коментар