понеделник, 6 ноември 2017 г.

Микс медия картичка "The story"

Здравейте,днес ще ви покажа една микс медия картичка.
Когато започнах да я правя,не знаех какво ще се получи,и какъв ще е крайния резултат.В процеса на работа поне 10 пъти сменях концепцията намествах,помествах размествах,докато се получи крайния резултат.

Hello, today I will show you a mixed media card.
When I started to do it, I did not know what would happen, and what the final result would be. In the process of working at least 10 times I changed the concept I set myself, I put it shuffled until the final result arrives. 

За направата и използвах дизайнерска хартия,един нов стенсил,който исках да изпробвам,едно огрледало от бирен картон което запълних с дъждовните капки на Лорка за да постигна ефект на стъкло,малко дантела,няколко изрязани елемента,малко връзка,която оцветих в кафяво,изрязах си теменужките с щанца,която също ми е нова поръчвана от алиекспрес,изрязах и малко листа,и за акцент използвах цветя на Prima marketing.Там където направих релефа,сложих златна ембосинг пудра за акцент.И накрая завърших с кафяви и бели пръски,и малко ситни златни перлички.

To make and use design paper, a new stencil I wanted to try out, a gleam of beer cardboard that filled with Lorca's raindrops to achieve the effect of glass, a little lace, a few cuts, a little tie that I colored in brown, I cut out the violets with a metal die, which is also a new order from the aliexpress, I cut out a few leaves, and I used the flowers of Prima marketing to emphasize. Where I made the relief, I put a golden embossing powder for accent. And finally I finished with brown and white splashes, and some fine golden pearls.
 
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

I hope you like it.
Greetings: Gerry

Няма коментари:

Публикуване на коментар