петък, 16 февруари 2018 г.

Декорирана бутилка вино

Здравейте :)
Днес минавам да ви покажа една бутилка с вино,която декорирах за подарък за моя приятелка.
За мен беше голямо удоволствие да я правя,тъй като хем е за близък човек и вложих много любов и ми е много на сърце,но и защото цветята сама си ги направих,а това е и втория ми опит за цветя от хартия.

Hello :)
Today I'm going to show you a bottle of wine I have decorated as a present for my girlfriend.
It was a great pleasure for me to do it because it is a close person and I have put a lot of love and it is very hearty, but also because the flowers I have made myself, and this is my second attempt to produce flowers from paper.

Бутилката покрих с черно гесо,след това с гъба нанесох паста с ефект на камък в два нюанса. Накрая я минах леко с медна вакса за ефект.
Цветята както писах по горе си направих сама и се гордея с тях 😀.  Скожих малко дантела,малко корк,бинт, цветя,изкуствена жълта трева,един катинар от бирен картон и един ключ,и няколко листенца от бирен картон. Сложих на места и жълти тичинки,и малки топчета ими тация на камъчета. Всичко е в жълто оранжевта гама,на места леко кафяво,и леко медна векса за ефект.Една много любима комбинация.
И това е крайния резултат :)
Надявам се да ви хареса.
Поздрави: Гери

The bottle was covered with black gesso, then with a sponge I made a paste with a stone effect in two shades. Finally I passed it lightly with copper wax for effect.
The flowers as I wrote above I made myself and I am proud of them 😀. I cut a little lace, a little cork, a bandage, flowers, artificial yellow grass, a lock of beer cardboard and a key, and a few sheets of beer cardboard. I put in places yellow stamens, and small balls of imitation pebbles. Everything is in the yellow orange range, some light brown, and light copper effect. A very favorite combination.

And this is the end result :)
I hope you like it.
Greetings: Gerry

С тази бутилка ще участвам в следните предизвикателства:
With this bottle I will take part in the following challenges:


http://mixedmediaandart.blogspot.bg/2018/02/february-challenge-time.html
http://13artspl.blogspot.bg/2018/02/wyzwanie-challenge-63-friends-forever.html
http://moremixedmediachallenge.blogspot.bg/2018/02/more-mixed-media-challenge-anything.html


петък, 9 февруари 2018 г.

Декоративна бутилка

Здравейте приятели.
Отдавна не съм писала,че напоследък не ми остава време.
Но ще гледам да бъда по активна :)

Hello friends.
I have not long written that lately I do not have time.
But I'm going to be more active :)

Днес ще ви покажа първата ми декорирана бутилка.
Беше невероятно удоволствие да я правя :) Нещо толкова различно, и в същото време стана красиво.Аз много се гордея с резултата и определено няма да е последната подобна бутилка :)

Today I will show you my first decorated bottle.
It was an incredible pleasure to do it :) Something so different and at the same time it became beautiful. I am very proud of the result and definitely will not be the last such bottle :)

Това е една празна бутилка от вино,която минах с черно гесо,след това с гъба покрих с паста имитация на камък.,за да получа релефа. отгоре минах с черна акрилна боя,и за финал сребърна боя. След това украсих с малко бинт малко корк,копчета, изкуствена трева малко тел и цсветя и декоративно малки топчета. Покрих всичко отново с черно гесо, и после започнах да слагам два нюанса син металик,и лилав и розор металик,като гледах да се пшреливат цветовете.
И това е крайния резултат.:)

This is an empty bottle of wine that I went with black gesso, then with a sponge I covered with a stone imitation paste to get the relief. On top I went with black acrylic paint, and the final silver paint. Then I decorated with a little bandage a little cork, buttons, artificial grass a little wire and blooms and decorative small balls. I covered everything all over again with black gesso, and then I started to put two shades of blue metallic, and purple and metallic rosary, watching the colors go.

And that's the end result. :)

Надявам се да ви хареса!
Поздрави : Гери

I hope you like it!
Greetings: Gerry

С тази бутилка ще участвам в следните предизвикателства: